Położenie

Nadleśnictwo Płońsk położone jest na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: ciechanowskim (gminy Glinojeck i Ojrzeń), nowodworskim (gmina Nasielsk) oraz płońskim (gminy Miasto Płońsk, Raciąż, Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski).

Historia

Nadleśnictwo Płońsk zostało utworzone w 1945 roku. 6 835,81 ha powierzchni nowo utworzonego nadleśnictwa stanowiły lasy upaństwowione w wyniku reformy rolnej majątków ziemskich. Tylko 596,08 ha stanowiły lasy wcześniej państwowe, 7,81 ha lasy komunalne, inne 73,12 ha.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadleśnictwo Płońsk podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.