Wydawca treści Wydawca treści

położenie

Nadleśnictwo Płońsk położone jest na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: ciechanowskim (gminy Glinojeck i Ojrzeń), nowodworskim (gmina Nasielsk) oraz płońskim (gminy Miasto Płońsk, Raciąż, Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski).

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Szerominku przy ulicy Spokojnej 1.
W skład Nadleśnictwa Płońsk wchodzi 8 leśnictw: Nasielsk, Modzele, Paryż, Kuchary, Kępa,  Kiełki, Tustań, Nacpolsk.
Nadleśnictwo Płońsk położone jest poza zasadniczymi i najważniejszymi elementami sieci obszarów przyrodniczych o znaczeniu europejskim i międzynarodowym. Przez obszar nadleśnictwa przebiega natomiast korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, obejmujący dolinę rzeki Wkry. Z tegoż powodu flora i fauna Nadleśnictwa Płońsk nie obfituje w rzadkie gatunki i osobliwości przyrodnicze.

Kompleksy leśne są dość silnie rozproszone. Część środkowa i zachodnia jest stosunkowo najsłabiej zalesiona. Największe, zwarte obszary leśne zlokalizowane są na terenie gminy Naruszewo oraz gminy Sochocin.
Duży zasięg terytorialny nadleśnictwa, stosunkowo niska lesistość obszaru oraz silne rozdrobnienie utrudniają gospodarowanie zasobami leśnymi.

Zainteresowanych dokładniejszym opisem warunków przyrodniczych, odsyłamy do lektury Planu Urządzenia Lasu: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_plonsk/plan_urzadzania_lasu