Wydawca treści Wydawca treści

organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadleśnictwo Płońsk podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Wykaz stanowisk pracy i obsada osobowa:

Nadleśniczy (N) - Tomasz Józwiak

Zastępca Nadleśniczego (Z) - Tomasz Dziewulski

Główny Księgowy (K) -  Joanna Sierdzińska

Inżynier Nadzoru (NN-1) - Mirosław Górnicki,  Inżynier Nadzoru (NN-2) Andrzej Grzywacz

Dział Gospodarki Leśnej (ZG)

St. Specjalista SL ds. hodowli lasu (ZG-1) - Roman Miszczuk

Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i ochrony przeciwpożarowej (ZG-2) - Mateusz Gronau

Ref. ds. stanu posiadania i urządzania lasu (ZG-3) - Justyna Lasocka

Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych i sprzedaży drewna (ZG-4) - Sylwia Srebnik - Wróblewska

St. Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i certyfikacji gospodarki leśnej (ZG-5)- Sławomir Grenadier


Dział Finansowo - Księgowy (K)

Starszy księgowy (KF-1) - Aneta Szarlik - Fac

Księgowy (KF-2) - Magdalena Rutkowska

Księgowy (KF-3) - Jagoda Paradowska

Dział Administracyjno - Gospodarczy (S)

Sekretarz (S) - Hubert Banaszewski

St. Specjalista ds. budownictwa (SA-1) - Mirosław Marek

Specjalista ds. administracyjnych (SA-2) - Katarzyna Zielińska

Robotnik ds. administracyjnych (SA-3) - Kinga Małkowska


Stanowiska bezpośrednio podległe Nadleśniczemu                                                                               

Specjalista ds. pracowniczych (NK) - Emilia Piekarz


Straż Leśna:

Komendant Posterunku SL (NS)- Józef Fac

Strażnik leśny (NS-1)- Miłosz Domański

 
Szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania spraw i dane teleadresowe
opublikowano na stronie internetowej BIP:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-plonsk/kontakt