Wydawca treści Wydawca treści

historia

Nadleśnictwo Płońsk zostało utworzone w 1945 roku. 6 835,81 ha powierzchni nowo utworzonego nadleśnictwa stanowiły lasy upaństwowione w wyniku reformy rolnej majątków ziemskich. Tylko 596,08 ha stanowiły lasy wcześniej państwowe, 7,81 ha lasy komunalne, inne 73,12 ha.

9Lasy, które wówczas znalazły się w granicach Nadleśnictwa były silnie zdewastowane rabunkową gospodarką prowadzoną w okresie II wojny światowej. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych zaszła więc potrzeba przeprowadzenia na znacznych obszarach prac odnowieniowych. Jednocześnie prowadzone były również na dużą skalę zalesienia gruntów porolnych.

 

Rozmowa z Wincentym Murasiewiczem emerytowanym Leśniczym Nadleśnictw Płońsk i Ciechanów:

Publikacja wspomnień z lat 1945-1950  " To była inna epoka"

Kolejni Nadleśniczowie w Nadleśnictwie Płońsk.

  1. Henryk Barbulant - styczeń 1945 r. - listopad 1946 r.
  2. Lucjan Czeczott - 12.1946 r. - czerwiec 1950 r.
  3. Stefan Borer - wrzesień 1950 - marzec 1958 (również p.o nadleśniczego)
  4. Józef Zyśk - kwiecień 1958 r. - kwiecień 1962
  5. Stefan Kłosiewicz - maj 1962 r. - maj 1977 r.
  6. Zygfryd Szymura - sierpień 1977 r. - październik 1987 r.
  7. Janusz Zaczek - listopad 1987 r. - sierpień 2004 r.
  8. Tomasz Józwiak - sierpień 2004 r. - styczeń 2024 r.
  9. Wojciech Kała - od lutego 2024 r.

Reorganizacja leśnictw
Od 1 sierpnia 2011 roku w wyniku likwidacji 3 leśnictw: Dziektarzewo, Załuski i Żurawin w skład nadleśnictwa wchodzi 8 terenowych jednostek. Są to leśnictwa: Nasielsk, Modzele, Paryż, Kuchary, Kępa, Kiełki, Tustań, Nacpolsk.