Wydawca treści Wydawca treści

historia

Nadleśnictwo Płońsk zostało utworzone w 1945 roku. 6 835,81 ha powierzchni nowo utworzonego nadleśnictwa stanowiły lasy upaństwowione w wyniku reformy rolnej majątków ziemskich. Tylko 596,08 ha stanowiły lasy wcześniej państwowe, 7,81 ha lasy komunalne, inne 73,12 ha.

Lasy, które wówczas znalazły się w granicach Nadleśnictwa były silnie zdewastowane rabunkową gospodarką prowadzoną w okresie II wojny światowej. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych zaszła więc potrzeba przeprowadzenia na znacznych obszarach prac odnowieniowych. Jednocześnie prowadzone były również na dużą skalę zalesienia gruntów porolnych.

 

Rozmowa z Wincentym Murasiewiczem emerytowanym Leśniczym Nadleśnictw Płońsk i Ciechanów:

Publikacja wspomnień z lat 1945-1950  " To była inna epoka"

Kolejni Nadleśniczowie w Nadleśnictwie Płońsk.
1. Henryk Barbulant - styczeń 1945 r. do listopad 1946 r.
2. Lucjan Czeczott - 12.1946 r. do czerwiec 1950 r.
3. Stefan Borer - wrzesień 1950 - marzec 1958 (również p.o nadleśniczego)
4. Józef Zyśk - kwiecień 1958 r. do kwiecień 1962
5. Stefan Kłosiewicz - maj 1962 r. do maj 1977 r.
6. Zygfryd Szymura - sierpień 1977 r. do październik 1987 r.
7. Janusz Zaczek - listopad 1987 r. do sierpień 2004 r.
8. Tomasz Józwiak - od sierpnia 2004 r.


Reorganizacja leśnictw.
Od 1 sierpnia 2011 roku w wyniku likwidacji 3 leśnictw: Dziektarzewo, Załuski i Żurawin w skład nadleśnictwa wchodzi 8 terenowych jednostek. Są to leśnictwa: Nasielsk, Modzele, Paryż, Kuchary, Kępa, Kiełki, Tustań, Nacpolsk.