Program zanocuj w lesie w Nadleśnictwie Płońsk

Nadleśnictwo Płońsk przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Obszar Naruszewo

 Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub   https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iOS, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony wraz z decyzją nadleśniczego)
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. miejsce na ognisko znajduje się w Punkcie informacyjno-edukacyjnym Tustań, jest to również miejsce pozostawienia pojazdu. Nadleśnictwo nie zapewnia drewna na ognisko.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
 5. z informacjami, gdzie mogą byc prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu (zakładka aktualności nadleśnictwa, informacja poniżej).
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Obszar zanocuj w lesie w Nadleśnictwie Płońsk pokrywa się z obwodami łowieckimi: 281 - Koło Łowieckie Miot nr 8 (oddziały od 309 do 355 oraz 326A, 340A, 341A, 342A,  343A, 353A); 282 – Koło Łowieckie Ratusz (oddziały od 292 do 308).
  1. terminy polowań zbiorowych:  http://www.naruszewo.pl/pl/wykaz-polowan-na-obszarze-gminy-naruszewo-na-sezon-lowiecki-2019-2021
 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole) oraz przesłanie go na adres plonsk@warszawa.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

W związku z prowadzonymi pracami gospodarczymi na terenie leśnictw objętych programem Zanocuj w Lesie, obowiązuje zakaz wstępu na następujące powierzchnie:

 

1.           Leśnictwo Nacpolsk: : prowadzone są prace w oddziałach: 344, 302, 336.

2.           Leśnictwo Tustań: prowadzone są prace w oddziałach: 321j, 343 f, 343 g, 343 h, 343 i, 328a, 328b, 327c.  

 

Użycie ognia w punkcie informacyjno – edukacyjnym w leśnictwie Tustań należy każdorazowo skonsultować z Leśniczym (tel. 604 055 824)

Link do ankiety dla użytkowników:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

Dziękujemy.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Mateusz Gronau, mateusz.gronau@warszawa.lasy.gov.pl; kom.: 530 537 110
Sławomir Grenadier,
slawomir.grenadier@warszawa.lasy.gov.pl; kom.: 606 936 787