Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sporządzanie Planów Zalesień w ramach PROW

Nadleśnictwo Płońsk sporządza plany zalesień w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan zalesienia sporządzany jest na pisemny wniosek producenta rolnego. Po niżej publikujemy gotowy wzór wniosku o sporządzenie planu zalesienia, wraz z listą niezbędnych załączników, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz.U.2015.655 z dnia 2015.05.13 z  póź. zm.).

WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE PLANU ZALESIENIA PDF.

WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE PLANU ZALESIENIA DOC.