Wydawca treści Wydawca treści

rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat przyrody „Dziektarzewo" - rezerwat częściowy utworzony w 1964 roku. Przedmiotem ochrony jest niewielki fragment starodrzewia o powierzchni 5.39 ha pochodzenia naturalnego, położony na skarpie Rezerwat Dziektarzewo - widok od strony rzeki ( prawy brzeg)rzeki Wkry. Obiekt usytuowany jest niedaleko miejscowości Dziektarzewo, gmina Baboszewo, tuż obok drogi krajowej E7 z Warszawy do Gdańska. Głównym walorem przyrodniczym jest widok na lustro rzeki i strome zbocze, porośnięte lasem łęgowym. Najatrakcyjniejszą porą roku do zwiedzania jest maj. Z ciekawszych roślin naczyniowych występują tu ściśle chronione: brodaczka kępkowa, przylaszczka pospolita, kruszczyk szerokolistny, widłak jałowcowaty, paprotka zwyczajna. W rezerwacie notowano m.in. występowanie wydry, puszczyka, rzekotki drzewnej, padalca, jaszczurki zwinki i biegaczy.

 

Rezerwat przyrody „Noskowo" - rezerwat częściowy utworzony w 1977 roku, o powierzchni 75.79 ha.

Struga w rezerwacie Noskowo

Przedmiotem ochrony jest wielogatunkowy starodrzew o charakterze naturalnym. Występują tam naturalne zbiorowiska lasów grądowych przechodzących do zbiorowisk lasów łęgowych. Przez "Noskowo" przepływa struga, w której idealne miejsce do bytowania znalazły bobry. Rezerwat obfituje w liczne drzewa o wymiarach pomnikowych. Flora rezerwatu ma charakter typowy dla lasów liściastych. Tworzą ją gatunki mezotroficzne: gajowiec żółty, niecierpek pospolity, kopytnik pospolity, gwiazdnica gajowa, miodunka ćma, piżmaczek wiosenny, złoć żółta i inne. Rośliny chronione występujące w rezerwacie to objęty ścisłą ochroną kopytnik pospolity, oraz częściowo chronione kruszyna pospolita, porzeczka czarna, marzanka wonna. Cenne gatunki zwierząt stwierdzone w rezerwacie to m.in. pachnica dębowa, bóbr, dzięcioł czarny, puszczyk, zaskroniec, rzekotka drzewna, traszka zwyczajna, biegacze.