Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Miejsc Postoju Pojazdów

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez nadleśnictwo.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia , a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.).
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju – obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.).
 7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju , zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 1. wykonywania jakichkolwiek czynności  związanych z obsługa techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. zaśmiecania terenu
 4. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym uczestnikom z miejsca postoju,
 6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
 7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompletnych organów,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. rozstawiania namiotów,
 10. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),
 11. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju,
 12. sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsc postoju pojazdów.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu.

 

Współrzedne geograficzne miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Płońsk:

52.716746N, 20.411155E - Miejsce Postoju Pojazdów Kępa

52.664394N, 20.562970E - AUL Kuchary "Przystajnia Przepitki"

52.664887N, 20.567864E - Miejsce Postoju Pojazdów Kuchary