Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN

Korzystania z obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w leśnictwie Tustań

 1. Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy położony w leśnictwie Tustań przeznaczony jest do wypoczynku indywidualnego i zorganizowanego.
 2. Indywidualne korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
 3. Termin spotkań edukacyjnych należy uzgodnić z pracownikiem Nadleśnictwa Płońsk – tel. 23 662-45-15.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Nadleśnictwa Płońsk.
 5. Rozpalanie ognisk i korzystanie z otwartego ognia dopuszczone jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym oraz po uprzednim zgłoszeniu zamiaru do Nadleśnictwa Płońsk.
 6. Osobom korzystającym z obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego zabrania się:
 1. zaśmiecania terenu,
 2. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na terenie polany,
 3. puszczania luzem zwierząt domowych,
 4. wjazdu pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi ( wjazd za zgodą leśniczego leśnictwa Tustań w wyjątkowych sytuacjach)
 5. rozstawiania namiotów i przyczep kempingowych,
 6. pozostawiania niedogaszonego ognia,
 7. prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym,
 8. niszczenia wyposażenia i zieleni,
 9. niszczenia i korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Wpółrzędne geograficzne Punktu informacyjno - edukacyjnego Tustań: 52.508763N, 20.378193E