Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna społeczeństwa

Nadleśnictwo Płońsk realizuje "Program edukacji leśnej społeczeństwa"  w oparciu o następujące dokumenty: przyjęta w 1997 roku – „Polityka Leśna Państwa"   i przyjęte Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku – „Kierunki rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych"

 

 

Realizacja "Programu..." zmierza do osiągnięcia następujących celów:

  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej;
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania wszystkich funkcji lasu;
  • budowanie zaufania społecznego dla działalności

 

Powyższe cele edukacji leśnej realizuje się w oparciu o następujące treści:

  1. Budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych;
  2. Produkcyjne i pozaprodukcyjnej znaczenie lasu;
  3. Zagrożenie i ochrona lasów;
  4. Ochrona przyrody;
  5. Rola leśnika w gospodarowaniu zasobami przyrody.
Koordynatorem działań z zakresu edukacji leśnej jest:                                                                                                                                     
 
Marek Pawliczuk numer kontaktowy 606 936 787