Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Płońsk
Nadleśnictwo Płońsk
Sekretariat 23 6624582, 575 975 025
23 662 45 15

ul. Spokojna 1, Szerominek

09-100 Płońsk

 

Konto bankowe:

PKO BP O/PŁOŃSK 77 1020 1592 0000 2402 0012 1004

 

W sprawie skarg i wniosków Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 8.00 - 11.00 oraz 15.30 - 17.00.

W razie nieobecności Nadleśniczego skargi i wnioski przyjmuje Zastępca Nadleśniczego.

Nadleśniczy
Wojciech Kała
23 662 26 74
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Dziewulski
602 749 868
Główny Księgowy
Joanna Sierdzińska
696 019 527, 23 674 41 92
Inżynier Nadzoru
Mirosław Górnicki
602 749 961, 23 674 41 91
Inżynier Nadzoru
Andrzej Grzywacz
23 674 41 97, 695 340 082
Sekretarz
Hubert Banaszewski
604 237 623, 23 674 41 80

Posterunek Straży Leśnej

Józef Fac
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcje Komendanta PSL
Tel.: 602 749 781, 23 674 41 89
Miłosz Domański
Strażnik leśny
Tel.: 23 674 41 89, 600 816 257

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Rutkowska
Starszy księgowy
Tel.: 23 674 41 95,606 374 230
Aneta Szarlik-Fac
Starszy księgowy
Tel.: 23 674 41 93, 604 788 634
Katarzyna Mioduszewska
p.o. Księgowy
Tel.: 23 674 41 94

Stanowisko ds. pracowniczych

Emilia Piekarz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 664 414 315, 23 674 41 82

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Joanna Marciszewska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 575 917 776, 23 674 41 81
Katarzyna Zielińska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 23 674 41 96, 608 079 313
Katarzyna Wiśniewska
Robotnik pomocniczy ds. administracyjnych
Tel.: 530 830 378

Dział Gospodarki Leśnej

Sylwia Srebnik-Wróblewska
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna i lasów niepaństwowych
Tel.: 23 674 41 85, 728 461 698
Roman Miszczuk
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 23 674 41 86,731 009 998
Małgorzata Osiecka
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i ochrony p.poż.
Tel.: 23 674 41 84, 530 537 110
Marek Pawliczuk
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i certyfikacji gospodarki leśnej
Tel.: 23 674 41 88, 606 936 787
Justyna Lasocka
Referent ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 23 674 41 87, 600 812 810
Ewa Bartosiak
Referent ds hodowli lasu

Ochrona Danych Osobowych

Agnieszka Zientek-Wolska
Inspektor Danych Osobowych