Aktualności Aktualności

Powrót

Światowy Dzień Krwiodawcy 2022

Światowy Dzień Krwiodawcy 2022

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca. Krew to unikalny lek dający życie i zdrowie innym. W Polsce występują ciągłe jej braki. Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa jest sposobem na uzupełnianie zapasów krwi.

Honorowym dawcą krwi może zostać każda osoba pełnoletnia, która cieszy się dobrym zdrowiem oraz w ostatnim czasie nie chorowała. Krew oddaje się nieodpłatnie. Krwiodawcy przysługują: dzień wolny od nauki i pracy, ekwiwalent energetyczny w postaci czekolady oraz odliczenie rocznej darowizny krwi od podstawy opodatkowania.

Odnośniki do spotów TV:

https://drive.google.com/drive/folders/1yhLwsnh4t5RTdTj_L8rYm_8TFCh3KN-m?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1yFPvySQXtWhdKWBFbBdU9jQhEfXOWvZi?usp=sharing