Aktualności Aktualności

Powrót

POROZUMIENIE ZE SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ

POROZUMIENIE ZE SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ

W dniu 23 sierpnia 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Płońsk, odbyło się spotkanie w celu podpisania porozumienia pomiędzy nadleśnictwem a Zakładem Karnym w Płocku - Odziałem zewnętrznym w Płońsku.

W ramach porozumeinia osadzeni będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez leśników w terenie, pomogą również w pracach związanych m. in. z utrzymaniem infrastruktury turystycznej i edukacyjnej nadlesnictwa. Głównym celem współpracy lesników i Służby Więziennej jest budowanie umiejętności społecznych i poznawczych osadzonych oraz kształtowanie ich postaw, zmierzające do zwiększenia efektywności działań resocjalizacyjnych,  a także dbania o przyrodę oraz leśne zasoby naturalne.

Uroczystego podpisania dokumentu dokonali Tomasz Józwiak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk oraz ppłk Grzegorz Mazur – Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku.

W spotkaniu uczestniczyli również: Waldemar Magiera - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, ppor. Marek Pikulski przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz pracownicy Nadleśnictwa.

11 miesięcy temu Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Józef Kubica i Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński podpisali porozumienie, dzięki któremu Lasy Państwowe włączyły się aktywnie do programu „Praca dla więźniów”, stając się jednym z najważniejszych partnerów w jego realizacji – powiedział minister Michał Woś.

Nadleśnictwo Płońsk to kolejna jednostka z terenu RDLP w Warszawie, która aktywnie współpracuje z zakładem karnym. Do tej pory podobne porozumienia podpisały Nadleśnictwa Siedlce, Jabłonna, Pułtusk i Drewnica.