Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Dominujące w nadleśnictwie drzewostany sosnowe (sosny pospolitej) charakteryzują się bardzo dobrym miernikiem jakości - bonitacją siedliska. Ponad 80% sośnin ma bonitację Ia lub I.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasów i lasów mieszanych. Średni wiek drzewostanów wynosi 57 lat, a przeciętna zasobność przekracza 235 m /ha.
Udział siedlisk leśnych można zobrazować następującym wykresemUdział gatunków lasotwórczych:
•    56 proc. – sosna, modrzew
•    15 proc. –  dąb
•    10 proc. – brzoza  dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
•    9 proc. – olcha
•    3 proc. – świerk
•    2 proc. – modrzew
•    5 proc. – pozostałe
 
Udział drzewostanów w klasach wieku