Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

Ochrona lasów przed szkodliwym działaniem różnego rodzaju czynników ma istotne znaczenie dla zachowania trwałości lasu. Zaniedbanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób lasu, działanie szkodliwych czynników abiotycznych może doprowadzić do zagrożenia trwałości lasu.

Do głównych czynników biotycznych zagrażających płońskim lasom należy zaliczyć

  • szkodliwą działalność owadów,
  • uszkodzenia powodowane przez grzyby,
  • uszkodzenia powodowane przez zwierzynę.


Poza szeliniakiem sosnowcem Nadleśnictwo Płońsk (w minionym 10-leciu) nie było obiektem groźnych Szeliniak sosnowiecataków szkodników. Okresowe nasilenie żerowania zwójki dębowej, susówki dębowej, brudnicy nieparki oraz boreczników, nie spowodowało konieczności zastosowania zwalczania chemicznego tych szkodników.

Wykonywanie corocznych kontroli zagrożenia lasu przez owady:

  • kontrolę występowania szkodników korzeni,
  • kontrolę występowania brudnicy mniszki,
  • jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. 

stanowi ważną część profilaktycznej ochrony lasu.

Ważnym zagrożeniem powodującym uszkodzenia drzewostanów jest zwierzyna płowa. W latach 2003-2012 powierzchnia rejestrowanych uszkodzeń (szkody istotniejsze >20%) wyniosła średniorocznie ok. 45 ha.

Efekt zimowego żeru łosia w uprawie sosnowej.


Z zespołu czynników abiotycznych w Nadleśnictwie Płońsk najważniejszymi pozostają huraganowe wiatry i przymrozki w uprawach na szkółce leśnej.
Wiatrowały świerkowe


„Szkodnictwo leśne" to termin określający działalność człowieka polegającą na nielegalnej wycince drzew, kradzieży sadzonek z upraw, kłusownictwu, zaśmiecaniu lasów, nadmiernej penetracji i zwiększaniu zagrożenia pożarowego itp. W ostatnich dziesięciu latach liczba kradzieży drewna z lasu wyniosła 244.

Pożary
Największy pożar zaliczony do kategorii średnich miał miejsce w 2005 roku na terenie leśnictwa Kępa, w okolicach wsi Luberadz. Objął on ponad 9 ha powierzchni. Spaleniu uległo wówczas 2,50 ha lasów państwowych.