Aktualności Aktualności

Powrót

Spotkanie z leśnikami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Spotkanie z leśnikami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

  Nadleśnictwo Płońsk miało przyjemność gościć uczestników narady szkoleniowo – terenowej, która odbyła się 02-04.10.2019 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Warszawie.
Jako mazowieccy leśnicy chwaliliśmy się prowadzoną przez nas wielofunkcyjną gospodarką leśną. Bogatą działalność edukacyjną zaprezentowało Nadleśnictwo Celestynów. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzić się w edukacyjnych mini zawodach, zobaczyć wzorcowe ścieżki dydaktyczne. Nadleśnictwo Jabłonna zaprezentowała szkółkę leśną w Skierdach, zajmującą się produkcją sadzonek drzewek leśnych najwyższej jakości, z zakrytym systemem korzeniowym.
   Olsztyńscy leśnicy na terenie Nadleśnictwa Płońsk mogli zwiedzić mazowiecka perłę -  Wyłączony Drzewostan Nasienny Świerka, zlokalizowany na terenie leśnictwa Tustań. Zostały tutaj omówione zagrożenia wynikające z czynników biotycznych i abiotycznych. Zaprezentowano sposób zagospodarowania i pozyskania sortymentów z pożarzyska w leśnictwie Nasielsk. Leśnicy z Olsztyna mieli również okazję zwiedzenia ogrodów botanicznych w szkółce leśnej w leśnictwie Kuchary.
   Był to bardzo udany projekt.