Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o drugim przetargu na nieruchomości rolne

Ogłoszenie o drugim przetargu na nieruchomości rolne

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Płońsk ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę gruntów rolnych.