Aktualności Aktualności

Powrót

Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas

Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas

„Zadanie publiczne pn. „Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas

Czyste powietrze to podstawa wszelkiego życia na ziemi – oddychają nim ludzie, zwierzęta i rośliny!

Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji nasze powietrze znacznie straciło na swojej czystości. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na zanieczyszczenie powietrza jako największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia społeczności. Wiele publikacji wymienia działalność człowieka jako jedną z głównych przyczyn zanieczyszczeń. Przez zwiększoną emisję przemysłową, transport oraz palenie w domowych piecach i kotłach, poziom zanieczyszczenia w wielu dużych miastach znacznie przekracza wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza. Szkodliwe dla człowieka gazy i pyły tworzą ryzyko wielu negatywnych skutków zdrowotnych. Nie da się ukryć, że Polska ma potężny problem z zanieczyszczeniami powietrza, a zmiany w prawie, działania w polityce oraz w mentalności ludzi postępują zdecydowanie za wolno. Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Mało z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak groźna dla nas i dla środowiska jest tzw. „niska emisja” powodowana m.in. poprzez spalanie śmieci i złej jakości opału w domowych piecach. Powoduje to uwolnienie do powietrza setek trujących, toksycznych substancji, których systematyczne wdychanie może nawet doprowadzić do nowotworów układu oddechowego. W związku z tym bardzo ważnym zadaniem jest uświadomienie naszej społeczności i społeczności Mazowsza znaczenia troski o czyste powietrze poprzez popularyzację wiedzy w tym zakresie.

Głównym zadaniem realizowanego przez nas projektu pt. Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas jest pokazanie problemu „złego powietrza” w sposób łatwy i przyswajalny dla osób z każdej grupy wiekowej. Naszym celem jest popularyzacja wiedzy na temat konieczności dbania o jakość powietrza w otoczeniu poprzez organizację konferencji „Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas” dla liderów społeczności lokalnej, wydanie publikacji tematycznej i przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w tym zakresie.

Konferencja skierowana będzie do liderów społeczności lokalnej, samorządowców, NGO, nauczycieli, wszystkich tych, którzy mają wpływ na decyzje i mogą docierać z kampanią edukacyjną i promocyjną do mieszkańców z terenu powiatu płońskiego i Północnego Mazowsza. Publikacja będzie miała charakter edukacyjno-promocyjny, będzie zawierała treści dotyczące sposobów ochrony powietrza w tym gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz wpływu lasu na jakość powietrza.

Chcielibyśmy, żeby realizowany przez nas projekt przyczynił się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie troski o czyste powietrze poprzez popularyzację wiedzy na temat ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Dzięki przeprowadzonej akcji promocyjnej dotrzemy do szerokiego grona odbiorców, zwracając uwagę, jak ważnym problemem jest jakość powietrza jakim oddychamy i co możemy zrobić by je chronić. Adresaci projektu dowiedzą się m.in.: jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza, jakie są sposoby walki ze zjawiskiem smogu, jaka jest rola lasów w walce o czyste powietrze oraz jego wpływ na kształtowanie klimatu lokalnego i globalnego, w jakim stopniu odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Dowiedzą się także, dlaczego warto dbać o środowisko, w którym żyjemy i co każdy z nas może zrobić by je chronić.

 

Lider projektu: Lokalna Grupa Działania  - Przyjazne Mazowsze, Partner projektu: Nadleśnictwo Płońsk – Lasy Państwowe.

Na realizację projektu pt. „Czyste powietrze dla Europy” – czyste powietrze dla nas” w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie  18 590 zł.

Czas realizacji projektu czerwiec – październik 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i publikacji będą podane we wrześniu 2023r.