Aktualności Aktualności

Powrót

Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas

Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas

28 września 2023 r. w dworku „Sienkiewiczówka” na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Oddział Poświętne) w Płońsku, odbyła się konferencja pod nazwą „Czyste powietrze dla Europy – czyste powietrze dla nas”. Organizatorami wydarzenia były Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Nadleśnictwo Płońsk.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich obecnych przez panią Danutę Kucińską, Prezes Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in. pan Jacek Ryziński - radny powiatowy, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz pan Marcin Podgórski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, nadleśnictw, a także nauczyciele i młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku.

Następnie Pani Agnieszka Matoblewska przedstawiła cel projektu oraz przybliżyła zebranym program, w ramach którego projekt został sfinansowany. Głos zabrał również Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk – Pan Tomasz Józwiak. W swoim wystąpieniu wyjaśnił on, dlaczego Nadleśnictwo włączyło się do projektu i wyjaśnił, jak ważna w dzisiejszych czasach jest dyskusja na temat czystego powietrza.

W czasie spotkania przedstawione zostały cztery niezwykle ciekawe referaty. Pani Andżelika Gackowska przygotowała wystąpienie dotyczące przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów walki ze smogiem. Kolejny referat został przedstawiony przez Pana Marcina Flisa i dotyczył roli lasów w walce o czyste powietrze, z zaznaczeniem ogromnego wpływu tegoż na kształtowanie klimatu lokalnego i globalnego. Wystąpienie pana Henryka Kociela przybliżyło zebranym zagadnienie, jakim jest zieleń w miastach i jej funkcja w procesie poprawy jakości powietrza. Mogliśmy posłuchać również o wpływie różnych gatunków drzew na jakość powietrza w miastach. Na zakończenie tej części usłyszeliśmy referat Pani Żanety Tuchowskiej podejmujący bardzo ważny temat edukacji w zakresie walki o czyste powietrze i animacji lokalnej społeczności do walki ze smogiem. Prelegentka podzieliła się z gośćmi dobrymi praktykami w tym zakresie.

Konferencja dotyczyła niezwykle ważnego aktualnie problemu, jakim jest czystość powietrza. Bez wątpienia należy dbać o to, by świadomość społeczności lokalnej w tym zakresie była stale poszerzana. Celem tego typu projektów jest nie tylko przybliżanie ludziom tematu, ale także przedstawienie konkretnych sposobów na ograniczanie zagrożenia ekologicznego. Właśnie aspekt edukacyjny wydaje się tu najbardziej istotny - obecność przedstawicieli młodzieży szkolnej na konferencji pozwala nam zyskać nadzieję, że społeczeństwo w przyszłości także będzie dbało o środowisko naturalne. Wyższa świadomość ludzi na temat zagrożeń ekologicznych jest kluczem do stopniowego ograniczania zanieczyszczeń, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a w rezultacie poprawy stanu naszego samopoczucia. Wszak wszystko, co robimy dla naszego środowiska naturalnego, tak jak mówi tytuł konferencji, robimy dla samych siebie.