Aktualności Aktualności

Powrót

Ćwiczenia przeciwpożarowe pk. „Las 2024”

Ćwiczenia przeciwpożarowe pk. „Las 2024”

W dniu 21 czerwca 2024 roku na terenie Nadleśnictwa Płońsk w miejscowości Kiełki zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe pk. „LAS – 2024”. Głównym celem ćwiczeń była organizacja akcji gaszenia pożaru lasu na dużym obszarze z udziałem sił i środków z terenu powiatu płońskiego oraz doskonalenie współpracy podczas działań ze służbami współdziałającymi (Policja, Lasy Państwowe).

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na terenie leśnictwa Kiełki w oddziale 37 dochodzi do podpalenia poszycia leśnego w czterech odrębnych miejscach na powierzchni 1 ha. W wyniku panującej suszy oraz silnych podmuchów wiatru ogień miał objąć poszycie, podrosty i intensywnie rozwijać się na cały oddział. Rozprzestrzeniając się stwarzać miał zagrożenie dla całego kompleksu leśnego. Dojazd utrudniać miały zalegające na drogach przeciwpożarowych drzewa.

Ćwiczenia miały na celu:

 • weryfikowanie gotowości operacyjnej sił i środków do wykonania działań ratowniczych,
 • sprawdzenie wyposażenia i sprawności sprzętu jednostek wyznaczonych do udziału w ćwiczeniach,
 • sprawdzenie możliwości użycia w działaniach pojazdów UTV Quad,
 • rozpoznanie możliwości prowadzenia działań gaśniczych na terenie kompleksu leśnego,
 • sprawdzenie przygotowania terenu leśnego do prowadzenia działań ratowniczych,
 • organizację punktu czerpania wody ze zbiorników przeciwpożarowych,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności dostarczania wody na duże odległości przez przetłaczanie i przepompowywanie,
 • współpracę pomiędzy zastępami podczas różnych sposobów dostarczania wody na teren pożaru /przetłaczanie, przepompowywanie/,
 • podawanie gaśniczych prądów wodnych w natarciu o łącznej wydajności nominalnej wynoszącej minimum 3200 l/min.
 • organizację łączności na terenie akcji z podziałem na odcinki bojowe,
 • organizację punktu przyjęcia sił i środków,
 • doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym,
 • doskonalenie zasady współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami (Policja, Lasy Państwowe).

 

W ćwiczeniach udział brało 25 zastępów, 121 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu płońskiego, Policja oraz pracownicy Nadleśnictwa Płońsk.